Alituntunin ng Janazah

Ang lektor : Salamuddin Casim

Maikling buod

ipinapahayag sa vediong ito ang mga alituntunin ng janazah(bangkay o patay) at kung paano ang paghahanda mula paglilinis hanggang paglibing

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: