Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (23) Ang kaibahan ng ipinapahintulot at ipinagbabawal na pagdalaw sa mga puntod

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (23) Ang kaibahan ng ipinapahintulot at ipinagbabawal na pagdalaw sa mga puntod

Ang lektor : Ali Javier

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster