HATOL SA PAGBATI NG “JUM’AH MUBARAK”

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

ang paksa na ito ay tumatalakay sa ilang mga kaugalian sa araw ng biyernes, at ang hatol ng islam sa pagbati ng"jum'ah mubaaraka".

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: