PAMAMARAAN NG PAGSASAGAWA NG SALAH

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

tinatalakay dito sa video na ito ang pamamaraan ng pagdarasal, at binanggit niya dito ang ilan sa mga kondesyon ng pagdarasal, at ang mga haligi nito, at binanggit din niya ang mga binibigkas sa pagdarasal.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: