SUJUD (Ang Pagpapatirapa)

SUJUD (Ang Pagpapatirapa)

Maikling buod

Ang SUJUD (Pagpapatirapa); isang maikling video tungkol sa pagpapatirapa na isang simbolo ng pagpapakumbaba, at ito ang pinakamalapit na kalagayan ng alipin sa kanyang Panginoon.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster