Ang Halal at ang Haram sa Islam

Ang Halal at ang Haram sa Islam

Maikling buod

Isang video tungkol sa pagpapaliwanag sa usaping Halal at Haram sa Islam; ipinaliwanag ng mga magagaling na tagaturo at tagalaganap ng Islam sa Qatar sa wikang Filipino.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: