Ang Halal at ang Haram sa Islam

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Isang video tungkol sa pagpapaliwanag sa usaping Halal at Haram sa Islam; ipinaliwanag ng mga magagaling na tagaturo at tagalaganap ng Islam sa Qatar sa wikang Filipino.

Mga kumento o puna