Ang Pagiging Mapanganib ng Dila

Ang Pagiging Mapanganib ng Dila

Maikling buod

Isang Pagpapaliwanag patungkol sa pagiging mapanganib ng Dila kung saan tinalakay dito ang mga panganib ng dila na maaaring maging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: