Ang Mga Alituntunin at Magagandang Kaugalian Sa Islam

Pag-akda :

Maikling buod

Inihahandog namin sa iyo, kapatid na Muslim, ang aklat na ito na tumatalakay sa ilang mahahalagang bagay tungkol sa pananampalatayang Islam na kailangang malaman ng bawat Muslin at isagawa ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya upang masunod ang mga alituntunin ng Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster