Islam ang Tunay na Relihiyon

Islam ang Tunay na Relihiyon

Maikling buod

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah (Katotohanan, ang tunay na Relihiyon sa Paningin ng Allah ay ang Islam), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: