Islam ang Tunay na Relihiyon

Maikling buod

Pananaliksik ng isang pari na pumasok sa Islam

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Studies, Call and Guidance of the Philippines

Ang mga kategorya: