Islam ang Tunay na Relihiyon

Maikling buod

Pananaliksik ng isang pari na pumasok sa Islam

Mga pinagmumulan:

Islamic Studies, Call and Guidance of the Philippines

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna