Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Maikling buod

Pagpapaliwanag na ang Lahat ng Bid`ah ay Pagkaligaw at wala sa Islam ang Sinasabing Mabuting Bid`ah.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna