Cevâmiu’l-Kelim Programı

Tanımlama

Cevâmiu\'l-Kelim Programı:
-Tam teşekküllü hadis ansiklopedisi olup 1400 hadis kaynağını içermektedir.Bunlardan 543 tanesi el-yazması olup şimdiye kadar henüz basılmamış veya tahkik edilmemiştir. Buna ilâve olarak 70.000 hadis-i şerif râvisinin biyografisini içermektedir.
-Bu programın kaynakları, dikkatli ve titiz bir şekilde tahkik edilip harekelendirilmiş ve numaralandırılmıştır. Ayrıca her kaynakta isnad edilen hadislerin sayısı belirtilmiştir.
-Bu programın en önemli özelliklerinden birisi de; bir hadisin, tekrarları, tahricleri ve şâhitleriyle birlikte olmasıdır.Böylelikle hadisin lafızları, farklı rivâyetleri, hadisin bütün rivâyet yolları ve farklı isnadları elimizde toplanmış olmaktadır.
-Daha önce hiç yapılmamış hadis hizmetidir.Şöyle ki; 69 tane hizmet içermekte ve bunlar, programı tanıtan ek klasörde açıklanmıştır.
-Araştırmacıya ömründen zaman kazandıran ilmî tezlerin tahrici hizmeti sunmaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

www.islamweb.net web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli