Kâhinlere, müneccimlere ve falcılara gitmenin hükmü

Tanımlama

Gayb; Allah Teâlâ’nın, ilmini sadece kendisine tahsis ettiği şeylerdendir. Allah Teâlâ, ister kendisine yakın bir melek olsun, isterse gönderilmiş bir nebi olsun, kendisinden başka hiç kimsenin gaybı bilemeyeceğini haber vermiştir.Her kim, gaybı bildiğini iddiâ ederse, bazen doğru söylese bile, o yalancı bir kâhindir. Kâhine bir konuda soru sormak veya ona gitmek câiz değildir.Her kim, gaybı bildiğini iddiâ ederse veya herhangi bir yaratılmışın gaybı bildiğine inanırsa, kâfir olur. Çünkü o, Kur’an ve sünneti yalanlamış demektir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli