Mescid-i Nebevî’yi Ziyâretle İlgili Hükümler

Tanımlama

Bu makale, Mescid-i Nebevî nasıl ziyâret edilir? Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmenin fazîleti, Mescid-i Nebevî’ye girmenin âdâbı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e nasıl selâm verilir? Medine-i Münevvere’de ziyâret edilmesi sünnet olan yerler ve Medine-i Münevvere’yi ziyâret sırasında yapılan yaygın hataları açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  MESCİD-İ NEBEVÎ'Yİ ZİYÂRET

  VE

  BU ZİYÂRETLE İLGİLİ HÜKÜMLER

  ﴿ زيارة المسجد النبوي والأحكام المتعلقة بها ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Hazırlayan

  Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1430

  ﴿ زيارة المسجد النبوي والأحكام المتعلقة بها ﴾

  « باللغة التركية »

  إعداد

  محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1430

  MESCİD-İ NEBEVÎ NASIL ZİYÂRET EDİLİR?

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Medine-i Münevvere, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hicret ettiği yer ve ikâmetgâhıdır.Orada, ziyâret amacıyla yolculuğa çıkılmasına (dînen izin verilen) üç mescitten birisi olan Mescid-i Nebevî vardır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.)) [ متفق عليه ]

  "Üç mescidin dışındaki bir yere (ziyâret amacıyla) yolculuğa çıkılmaz. Mescid-i Haram, bu benim mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksa."[1]

  Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek, haccın bir şartı veya vâcibi değildir.Hac ile Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek arasında herhangi bir bağ veya ilişki yoktur. Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek için ihrama girmek de yoktur.Ancak yıl boyunca herhangi bir vakitte Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek, meşrû ve müstehaptır.

  MESCİD-İ NEBEVÎ'Yİ ZİYÂRET ETMENİN FAZÎLETİ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.)) [ متفق عليه ]

  "Üç mescidin dışındaki bir yere (ziyâret amacıyla) yolculuğa çıkılmaz. Mescid-i Haram, bu benim mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksa."[2]

  Allah Teâlâ bir kimseyi muvaffak kılar da ona Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye ulaşmayı nasip ederse, bu kimsenin, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mescidinde namaz kılmak Medine-i Münevvere'ye gitmesi sünnettir. Çünkü Mescid-i Nebevî'de kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir. Ancak Mescid-i Haram bunun dışındadır.

  MESCİD-İ NEBEVÎ'YE GİRMENİN ÂDÂBI

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ziyâretçi, Mescid-i Nebevî'ye vardığında,içeriye girerken sağ ayağını içeri atıp şu duâyı okur:

  (( بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطاَنِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْواَبَ رَحْمَتِكَ.))

  "Bismillah (Allah'ın adıyla başlarım).Salât ve selâm, Rasûlullah'ın üzerine olsun. Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan; Yüce Allah'a, O'nun kerîm vechine ve (bütün mahlûkâta gâlip) ezelî hükümrânlığına sığınırım.Allahım! Bana, rahmetinin kapılarını aç."

  Mescid-i Nebevî'ye girdikten sonra hemen iki rekât mescidi selâmlama namazını kılar. Bu namazı Ravza'da kılabilirse, ne güzel olur! (Ravza, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kabri ile minberi arasıdır).Mescidi selâmlama namazını Ravza'da kılma imkânı bulamazsa, Mescid-i Nebevî'nin herhangi bir yerinde kılar.

  PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'E NASIL SELÂM VERİLİR?

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Mescid-i Nebevî'yi ziyâret eden kimsenin, iki rekât Mescidi Selâmlama namazını edâ ettikten sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine giderek kabrinin önünde ona yönelerek durması ve edepli ve alçak sesle ona selâm vererek şöyle demesi müstehaptır.

  (( اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ.))

  "Esselâmu aleyke yâ Rasûlallah ve rahmetullâhi ve berakâtuh/ Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun Ey Allah'ın Peygamberi!"

  Ardından ona salâtta bulunur.Şöyle duâ ederse de güzel olur:

  (( اللهم آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، اَللهم اجْزِهِ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ.))

  "Allahım! Ona vesîleyi ve fazîleti ver.Onu vadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir. Allahım! Onu ümmetinden yana en fazîletli şekilde mükâfatlandır."

  Sonra biraz sağa doğru geçerek Ebu Bekir es-Sıddık'ın -Allah ondan râzı olsun- kabrinin önünde durur. Ona selâm verir ve Allah Teâlâ'nın ona rahmet ve mağfiret etmesi ve ondan râzı olması için duâ eder.

  Daha sonra biraz daha sağa doğru geçerek Ömer b. Hattab'ın -Allah ondan râzı olsun- kabrinin önünde durur.Ona selâm verir ve Allah Teâlâ'nın ona rahmet ve mağfiret etmesi ve ondan râzı olması için duâ eder.

  MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE ZİYÂRET EDİLMESİ SÜNNET OLAN YERLER

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Medine-i Münevvere'yi ziyâret eden kimsenin, içinde üçüncü halife Osman b. Affan gibi birçok sahâbenin kabri bulunan Baki' Kabristanı'nda yatanların kabirlerini ziyâret etmesi sünnettir. -Allah onların hepsinden râzı olsun-

  Aynı şekilde Medine-i Münevvere'yi ziyâret eden kimsenin, içinde şehitlerin efendisi Hamza b. Abdulmuttalib'in kabri bulunan Uhud şehitlerinin kabirlerini ziyâret etmesi ve onlara selâm verip duâ etmesi sünnettir.-Allah onların hepsinden râzı olsun-.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ashâbına kabirleri ziyâret ettiklerinde şöyle demelerini öğretmiştir.

  (( اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّياَرِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُسْلِميِنَ، وَإِناَّ إِنْ شاَءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقوُنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمْ الْعاَفِيَةَ.)) [ رواه مسلم ]

  "Ey mü'minler ve müslümanlar yurdunun sâkinleri! Allah'ın selâmı üzerinize olsun.İnşâallah biz de size katılacağız (sizin gibi öleceğiz).Allah'tan bize ve size âfiyet dileriz."[3]

  Medine-i Münevvere'yi ziyâret eden kimsenin, İslâm'da ilk inşa edilen mescit olan Kubâ mescidine abdestli olarak gidip orayı ziyâret etmesi ve orada (nâfile) namaz kılması sünnettir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle yapmış ve bu konuda teşvik ederek şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَطَهَّرَ فيِ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُباَءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كاَنَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.)) [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم]

  "Kim, evinde abdest alır, sonra da Kubâ mescidine gelir ve orada (iki rekât nâfile) namaz kılarsa, ona umre sevâbı verilir."[4]

  Medine-i Münevvere'de bundan başka ziyâret edilmesi meşrû olan mescitler ve yerler yoktur.Bu sebeple bir kimsenin, sevap olmayan şeylerde kendine zorluk vermemesi ve bir oraya, bir buraya intikal ederek zahmete katlanmaması gerekir.

  MEDİNE-İ MÜNEVVERE'Yİ ZİYÂRET SIRASINDA YAPILAN YAYGIN HATALAR

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinin bulunduğu odanın penceresine ve Mescid-i Nebevî'nin duvarlarına el-yüz sürmek, hatadır ve ziyâretçinin bunu yapması câiz değildir.

  Duâ sırasında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrine yönelmek, hatadır. Doğru olan duâ sırasında kıbleye yönelmesidir.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrinin önünde uzun süre durup beklemek, izdihama ve itişip-kakışmaya sebep olmaktadır.

  Medine-i Münevvere'de, ziyâret edilmesinde hiçbir sevap olmayan birtakım yerlere gitmek için bir oraya, bir buraya intikal etmek.

  Allah Teâlâ'dan başkasından yardım ve imdat dilemek, ihtiyaçlarının giderilmesini ve sıkıntılarının ortadan kalkmasını istemek. Bütün bunlar, câiz değildir.

  Bereket ummak amacıyla toprak ve çakıl taşları toplamak.Bu da hatadır ve bundan uzak durmak gerekir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî ve Müslim

  [2] Buhârî ve Müslim

  [3] Müslim, Süleymân b. Bureyde'den, o da babasından rivâyet etmiştir.

  [4] İmâm Ahmed, Nesâî, İbn-i Mâce ve Hâkim rivâyet etmişlerdir. Lafız, İbn-i Mâce'ye âittir.

  Bilimsel kategoriler: