Zilhicce’nin ilk on gününün faziletleri

Tanımlama

Hiç şüphe yok ki, sâlih kullarına yılın belirli günlerini çokça sâlih amel işlemeleri için tahsis etmesi ve kullarının da kendilerini Rablerine yaklaştıran amellerde birbirleriyle yarışmaları, Allah’ın kullarına olan lütuf ve ihsanındandır. Bahtiyar kimse, bu hayırlı mevsimleri değerlendirir, gelip-geçmesine izin vermez.İşte bu hayırlı mevsimlerden birisi de Zilhicce’nin ilk on günüdür.Zilhicce’nin ilk on gününün, dünya günlerinin en fazîletli günleri olduğuna Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şâhitlik etmiş ve bu günlerde salih amel işlemeye teşvik etmiştir. Allah Teâlâ bu günlerin üzerine yemîn etmiştir ki bu yemîn, fazîlet ve şeref olarak bu günlere yeter.Zirâ Yüce Allah, yüce olandan başkasının üzerine yemîn etmez.Bu ise, kulun bu günlerde gayret göstermesini, bol bol salih amel işlemesini, bu günleri en güzel bir şekilde karşılamasını ve onları değerlendirmesini gerektirir.Bu makale, Zilhicce’nin ilk on günü ile bu günlerdeki amellerin fazîletini ve müstehap olan amelleri açıklamaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli