Ehli Sünnetin Esasları

Yazar : Ahmed b. Hanbel

Çeviri:

Tetkik: Muhammed Şahin

Tanımlama

İmam Ahmed’in Ehli Sünnetin Esasları kitabı, büyük önemi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
1. Bu kitabın yazarı, Ehli Sünnet vel-Cemaatin imamı, İmam Ahmed b. Hanbel’dir.
2. Bu kitap, bid’at ehline aykırı hareket eden selefin yolunu belirten genel ölçüleri ve temel kâideleri onaylamaktadr.
3. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-ve ashâbının üzerinde bulunduğu yol olan Fırka-i Nâciye, Ehli Sünnet vel-Cemaatin inanç esaslarını belirtmektedir.
4. İslâm âlimleri bu esaslara büyük önem vermişlerdir. Öyle ki Kadı Ebu Ya’lâ -Allah ona rahmet etsin- bu esaslar hakkında şöyle demiştir: \”Bir kimse, bu esasları talep etmek (öğrenmek) için Çin’e yolculuğa çıksa, yine de azdır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Guraba Yayınevi

Bilimsel kategoriler: