Selâmın Şekli

Tanımlama

İslâm’da selâmın, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in biçimlendirdiği bir şekli vardır. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah Teâlâ’nın, Âdem -aleyhisselâm- ve onun nesli için selâmı meşrû kıldığını haber vermiştir. Selâmın şekli, müslümanın şöyle demesidir: \”Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh\”. Bu, en fazîletli olan şeklidir. Eğer bir müslüman, sadece \”Esselâmu aleykum\” veya \”Esselâmu aleykum ve rahmetullah\” derse, bu yeterlidir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, tam şekliyle selâm verenin otuz sevaba nâil olacağını da haber vermiştir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli