Bazı selâm âdâbı

Tanımlama

Selâmın, müslümanın gözönünde bulundurması gereken birtakım âdâbı vardır.Bunlardan birisi de, kişinin evine girerken âilesine selâm vermesidir. Çünkü buluşmalarını bu mübârek sünnet ile açmalarında bereket vardır. Yine selâmın âdâbından birisi, çocuklara selâm vermektir. Çünkü çocuklara selâm vermekle onlara karşı alçakgönüllü davranılmış ve böylelikle selâm sünneti onlara öğretilmiş olur.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli