Bey’at Mescidi

Tanımlama

Bu broşür, Bey’at mescidinin hakikati ve bazı hacıların Bey’at mescidinde içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli