Âşûrâ Gününün Fazîleti, Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi

Tanımlama

Şüphesiz ki Allah’ın kullarına mükâfatlarını vermek ve onları lütfundan fazlalaştırmak için günler ve aylar süren hayır ve bereket mevsimlerini birbiri ardınca onlara bahşetmesi, Allah’ın kulları üzerindeki sayısız nimetlerin-den birisidir.Mübârek hac mevsimi biter bitmez, onu kıymetli ay olan Allah’ın Muharrem ayı takip etmiştir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli