İslam’da Bid’at Mefhumu

Tanımlama

Bu makale, okuyucuya bid’atın mahiyetini, mefhumunu ve sözlük ve terim anlamını ve müslümanın bid’atlara karşı tutumunun nasıl olması gerektiğini, sahih sünnetten delillerle açıklamaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli