İman Esasları

Tanımlama

İman esasları açıklanmış ve Allah’a iman şu birçok hususu içermektedir: Allah’ın yegane Rab ve ilah olduğuna, O’nun isimleri ve sıfatları olduğuna ve her birinin anlamı olduğuna iman etmeyi içerir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli