Hasta Ziyareti Adabı

Tanımlama

Bu makale, değerli alim Muhammed b. İbrahim et-Tuveycri’nin "İslam Fıkhı Muhtasarı" adlı kitabından iktibas edilerek terceme edilmiş olup hasta ziyaret ederken gözönünde bulundurulması gereken bazı adabı ile hastayı ziyaret etmenin faziletinin açıklamasını içermektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli