Giyim-Kuşam Adabı

Tanımlama

Bu makale, değerli alim Muhammed b. İbrahim et-Tuveycri’nin "İslam Fıkhı Muhtasarı" adlı kitabından iktibas edilerek terceme edilmiş olup elbise giyerken ve süslenirken gözönünde bulundurulması gereken bazı adabın açıklamasını içermektedir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli