Sırat Köprüsü

Tanımlama

Değerli alim Muhammed b. İbrahim et-Tuveycri’nin; "İslam Fıkhı Muhtasarı"ndan iktibas edilerek alınan ’Sırat Köprüsü’, Sırat’ın anlamını, Sırat’ttan kimlerin geçeceğini, Sırat’ın özelliklerini ve üzerinden nasıl geçileceğini, Sırat’ı ilk önce kimin geçeceğini ve mü’minler için Sırat’ı geçtikten sonra ne olacağını açıklamaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli