Bid’at (2)

Tanımlama

Bid’at: Bu makale, aşağıdaki hususları içermektedir:
1. Bid’atın anlmaı ve kısımları.
2. Dinde güzel bid’at var mıdır?
3. Bid’atların ortaya çıkmasına götüren sebepler.
4. Bid’atların zararları.
5. Selef’in (ilk müslümanların) bid’atçılara karşı takındığı tavır.
6. Günüzüzdeki (çağdaş) bid’atlar.
7. Bid’atın tehlikesi.
6. Bid’atları redderken hikmetli davranmak.

Görüşün Bizim İçin Önemli