İbn-i Ebi Zeyd el-Kayravani Akidesinin Şerhi

Görüşün Bizim İçin Önemli