İsim ve Sıfatlarıyla Allah’a Dua Etmek

Konuşmacı : Semir Ebu Muhammed

Tanımlama

İsim ve sıfatlarıyla Allah’a yalvarıp yakarmak, Allah’ın rızasına yaklaştıran en büyük vesile ve duanın kabul olunmasının sebeplerindendir.

Görüşün Bizim İçin Önemli