Yardıma Mazhar Olmuş Taife

Konuşmacı : Muhammed Porça

Tetkik:

Tanımlama

Mardıma mazhar olmuş taife kimdir? Konuşmacı hoca, bu taifeden, onların vasıflarından ve onları diğer bid’at fırkalarından ayırt eden özelliklerden konuşmuştur.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli