• MP3

    Umre fıkhı hakkında kısa bilgiler: Kitab ve sünnet ışığında ve selef-i salihin anlayışında umre fıkhı ve menasiki hakkındaki kısa bilgilerin açıklaması ile umre ile ile ilgili bazı yeni meselelerin açıklamasını içermektedir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli