• MP3

  Konuşmacı : Saffet Kuduzoviç

  İmam Ebu Bekir et-Tartuşi’nin; "el-Havadisu ve’l-Bide’u" adlı kitabından bid’atle ilgili hükümler konusunda dersler serisidir.

 • MP3

  Konuşmacı : Saffet Kuduzoviç

  Kur’an-ı Kerim’in faziletlerinden bazıları zikredilmiş ve inmesinin nedeni açıklanmış, onu okumaya, okutmaya ve ona göre hareket etmeye teşvik edilmiştir.

 • MP3

  Bu seri, İmam Nevevi’nin -Allah ona rahmet etsin-; "Riyazu’s-Salihin" adlı kitabının seslendirilmiş halidir.

 • MP3

  Konuşmacı : Suudin Dahiye

  Uzun zaman geçtikten sonra pişmanlık duyarak tevbe edip Rablerine dönenlerin hayat öyküleridir.

 • Tevhidin Önemi Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Saffet Kuduzoviç

  Tevhidin fazileti hakkında kısa ve özlü sözleri ve tevhidin zıddı ve ona aykırı olan, ister büyük olsun, isterse küçük olsun, şirk ve bid’atın çeşitlerinden sakındırmayı içermektedir.

 • MP3

  Konuşmacı : Yusuf Barçiç

  İnsanların akide konusunda düştükleri ve sünnet olduğunu sandıkları oysa bid’at olan yaygın hatalardan sakındırmaktadır.

 • Raşid Halifeler Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Suudin Dahiye

  Raşid halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin -Allah onlardan razı olsun- hayat öykülerini içermektedir.

 • MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ailesi, ashabı, hatta kendisine muhalif olanlarla münasebetindeki ahlakından bazı örnekler zikredilmiştir.

 • MP3

  Konuşmacı : Emir Demir

  Ümmetin ilk müslümanlarının kadınları ile olan kıssaları ile dini nikahın (evliliğin) bazı faydaları zikredilmiştir.

 • Zikrin Faydaları Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Samir Avdiç

  La ilahe illallah, Subhanallah, La havle vela kuvvete illa billah, İnna lillah ve inna ileyhi raciun gibi zikrin bazı faydaları belirtilmiş, zikri terketmekten sakındırılmış ve genel olarak zikrin bazı faydaları açıklanmıştır.

 • MP3

  Konuşmacı : Elvedin Hüseyin Başiç

  Allah’ın güzel isimleri ve yüce sıfatları konusunda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancı açıklanmaktadır.

 • MP3

  Konuşmacı : Saffet Kuduzoviç

  Bid’at çeşitlerinin hükümleri ve bid’taçılarla oturmanın hükmü zikredilmiş ve Nebevi Sünneti nasıl hayatımıza ışık tutan kandil yapabiliriz?

 • MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Mardıma mazhar olmuş taife kimdir? Konuşmacı hoca, bu taifeden, onların vasıflarından ve onları diğer bid’at fırkalarından ayırt eden özelliklerden konuşmuştur.

 • Nifak Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Nifak...Nifakın ve münafıkların ne olduğunu bilir misin? Konuşmacı hoca, bu sınıf insanlardan, onların, mü’minler ve müslüman toplum üzerindeki kötü etkilerinden konuşmuştur.

 • Gaflet Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, günümüzde bazı gençlerin halinden, kıyametin nasıl yaklaştığını ve birçok insan gibi gençlerin gafil olduklarından konuşmuştur.

 • MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Bu seri, hac ve umre yapmak isteyen herkese birtakım öğütleri içermektedir.Konuşmacı hoca, bu seride hac ve umre ile ilgili hükümlerini detaylı ve faydalı bir şekilde izah etmiştir.

 • MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, hükümler koyması yönünden İslam dininin mükemmeliğinden konuşmuş, yine Allah Teala’nın bazı günahların işlenmesi halinde uygulanmasını farz kıldığı had cezalarından bahsetmiş, bu cezaların kulların günahlarına keffaret olacağını ve yeryüzünde fesadın önüne geçileceğini izah etmiştir.

 • MP3

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, Fetih Suresinin tefsirinden bahsetmiş, iniş sebebini ve bu sureden çıkarılan hükümleri ve daha pek çok ilmi faydaları zikretmiştir.

 • MP3

  Konuşmacı : Cevad Goloş

  Allah Teala’nın: "Ancak mü’minler kardeştirler" sözünün açıklamasıdır.Konuşmacı hoca kardeşliği anlamı ve kardeşliğin iman ile olan ilişkisinden bahsetmiş, gerçek kardeşliğin, iman kardeşliği olduğunu belirtmiştir.

 • Duha Suresi Tefsiri Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Cevad Goloş

  Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in gönlüne sevinç ve ferahlık girdiren ve müşriklerin onun hakkındaki sözlerini ortadan kaldıran Duha Suresinin kolay tefsiridir.

Sayfa : 2 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli