• Nepalce

    MP3

    Bu çalışma Peygamberiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatını Nepal dilinde ele alıp, anlatmaktadır. Gayri Müslim din bilginlerinin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki sözlerine, Onun alemlere rahmet olarak gönderildiğine, İslam dininin en güzel din olduğuna dair görüşlerine yer vermekte ve kendilerine ait kaynak kitaplardan alıntı yapmaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli