• Yazar : A. Karakaş Tetkik : N. Temkinî

    Bu makale, okuyucuya bid’atın mahiyetini, mefhumunu ve sözlük ve terim anlamını ve müslümanın bid’atlara karşı tutumunun nasıl olması gerektiğini, sahih sünnetten delillerle açıklamaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli