• Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ailesi, ashabı, hatta kendisine muhalif olanlarla münasebetindeki ahlakından bazı örnekler zikredilmiştir.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Mardıma mazhar olmuş taife kimdir? Konuşmacı hoca, bu taifeden, onların vasıflarından ve onları diğer bid’at fırkalarından ayırt eden özelliklerden konuşmuştur.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Nifak...Nifakın ve münafıkların ne olduğunu bilir misin? Konuşmacı hoca, bu sınıf insanlardan, onların, mü’minler ve müslüman toplum üzerindeki kötü etkilerinden konuşmuştur.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, günümüzde bazı gençlerin halinden, kıyametin nasıl yaklaştığını ve birçok insan gibi gençlerin gafil olduklarından konuşmuştur.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Bu seri, hac ve umre yapmak isteyen herkese birtakım öğütleri içermektedir.Konuşmacı hoca, bu seride hac ve umre ile ilgili hükümlerini detaylı ve faydalı bir şekilde izah etmiştir.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, hükümler koyması yönünden İslam dininin mükemmeliğinden konuşmuş, yine Allah Teala’nın bazı günahların işlenmesi halinde uygulanmasını farz kıldığı had cezalarından bahsetmiş, bu cezaların kulların günahlarına keffaret olacağını ve yeryüzünde fesadın önüne geçileceğini izah etmiştir.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Konuşmacı hoca, Fetih Suresinin tefsirinden bahsetmiş, iniş sebebini ve bu sureden çıkarılan hükümleri ve daha pek çok ilmi faydaları zikretmiştir.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  İbadetlerden, çeşitlerinden, kısımlarından ve ibadetlerin dinimizdeki çeşitliliğinden bahsetmektedir.

 • Boşnakça

  Konuşmacı : Muhammed Porça

  Duanın öneminden, faziletinden, adabından ve kabul olunmasının sebeplerinden, duanın kabul olunduğu vakitlerden ve yerlerden bahsetmektedir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli