• Türkçe

    Bu kitap, dört bölümden meydana gelmektedir. Bunlar: Birincisi: İsim ve sıfat tevhidinden ne kastedilmektedir? İkincisi: Fâsid bir te’vile veya zannî bir ictihada uymak dalâlet esaslarındandır. Üçüncüsü: Allah’ın sıfatlarına îmân etmenin mü’minin kalbinde bıraktığı tesir. Dördüncüsü:Îmân unsurlarını oturtmada Kur’an’ın metodu.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli