İslâm’ın Fazîleti

Tanımlama

İslâm’ın Fazîleti: Değerli âlim Salih b. Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh şöyle demiştir:
"Müceddid İmam Muhammed b. Abdulvahhab’ın yazmış olduğu ve "İslâm’ın Fazîleti" diye adlandırdığı bu kitapçık, çok önemlidir.Çünkü İslâm’ın fazîleti, kitapçığın ilk bölümüdür.
Bu kitapçığın önemli olmasının yönü ise şundandır:
Bu kitapçık, genel olarak tevhid inancını omuzlarında taşıyan muvahhidler ve selef-i salih’e uyanları yol ve metod konusunda diğer fırkalardan ayırt eden risale konumundadır.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli