Dinde Üç Esas ve Bu Esasların Delilleri

Tanımlama

Dinde Üç Esas:
Kısa ve öz olarak yazılmış olan bu kitapçık, her insanın bilmesi gereken şu esasları içermektedir:
- Kulun, Rabbini, Allah Teâlâ’nın emrettiği ibâdet çeşitlerini bilmesidir.
- Kulun, dînini, dînin mertebelerini (derecelerini) ve her mertebenin rükünlerini bilmesidir.
- Kulun, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kısa hayatını ve peygamber olarak gönderilişindeki hikmeti, ölümden sonraki yeniden diriliş ve hesaba çekilişe îmânı ile Tağût’u inkâr ve Allah’a îmân olan tevhîdin iki rüknünü bilmesidir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz
Görüşün Bizim İçin Önemli