Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Tanımlama

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler:
Değerli alim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- vermiş olduğu bir konferanstır.Bu konferansta ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin esaslarını açıklamıştır.
Kur’an ve sünnetten şer’î delillerle sâbittir ki söz ve fiiller, doğru inançtan sâdır olursa, geçerli olur ve kabûl görür.Eğer inanç doğru olmazsa, bu doğru olmayan inançtan sâdır olan söz ve fiiller de boşa gider.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli