İslam İtikadında İsim ve Sıfat

Tanımlama

Bu kitap, dört bölümden meydana gelmektedir. Bunlar:
Birincisi: İsim ve sıfat tevhidinden ne kastedilmektedir?
İkincisi: Fâsid bir te’vile veya zannî bir ictihada uymak dalâlet esaslarındandır.
Üçüncüsü: Allah’ın sıfatlarına îmân etmenin mü’minin kalbinde bıraktığı tesir.
Dördüncüsü:Îmân unsurlarını oturtmada Kur’an’ın metodu.

Site Yetkilisine Mesaj Yaz