Risâleler (Hacı ve Umrecilere Mesajlar)

Tanımlama

Dr. Yahya b. İbrahim el-Yahya’nın, hacılara ve umrecilere hitap üslubuyla yazmış olduğu faydalı bir kitaptır. Bu kitap, 10 mesaj içermekte ve her bir mesaj, hac ve umresini edâ ederken müslümanı ilgilendiren ve akîde ve amel konusunda ihtiyaç duyduğu önemli konuları açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Bilimsel kategoriler: