Zühd Terğib ve Terhib İle İlgili Haiyye Manzumesi

Tanımlama

Bu eser, zühd, terğib ve terhib konuları içeren bir manzumedir. Müellifi Şeyh Hafız b. Ahmed el-Hakemi'dir.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli