Şibraviyye Manzümesine Eklemeler

Tanımlama

Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah şöyle demektedir: " Şibraviyye Manzümesi Arap dilinde telif edilmiş en güzel özet eserlerden birisidir. Manaları çok açık, özet bir eserdir. Bazı konulara girmeyerek, ilim talebelerine bu konuları bulacağı kaynak eserleri işaret etmiştir. Bu çalışmada, kitaptaki aynı üslubu izleyerek, zikredilmemiş olanları ona ekledim. Böylece maksadın hasıl olmasını, mücmel olan konuların açıklanmasını, değinilmeyen konuların ele alınmasını istedim. Beyitlerini bozmayarak sadece eklenen eklemelere işaret koymakla yetindim. Diğer ele alınmayan konuları tekmile babından ele aldım. Bina, mebni, marife, nekira ve fiillerin irabı konuları bunlardan bazılarıdır. Tek olarak zikredilen konular yaptığım eklemelerle çift oldu ve böylece fayda hasıl oldu.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli