Nasih ve Mensuh Hakkında Lamiye Manzumesi

Tanımlama

Nasih ve Mensuh Hakkında Lamiye Manzumesi adlı eser Şeyh Hafız b. Ahmed el-Hakemi rahimehullah'ın nasih ve mensuh ilmi ile ilgili yazdığı bir eserdir.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli