Özet Endülüs Tarihi

Tanımlama

Bu çalışma, Hafızb. Ahmed el-Hakemi rahimehullah'ın özet olarak kaleme aldığı bir eserdir. Müellif, Emevi ve Abbasi Hilafetleri, Endülüs'ün fethi, Muvahhid İmparatorluğu ve Beni Ahmer Devletinin tarihi hakkında kısa ve özlü bilgi sunmaktadır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli