İslam ve Müslümanları Teşvik Etmek, Bu dinin Asıl ve Esasına Tutunmak

Tanımlama

Bu eser, Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah'ın hicri 1368 yılında Filistin'in bölünmesinden sonra söylediği bir kasidedir. Bu kasidede Kur'an ve Sünnet'e bağlanmanın, cihat farizasının yerine getirilmesinin gerekliğinden bahseder.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz
Görüşün Bizim İçin Önemli