İslam ve Müslümanları Teşvik Etmek, Bu dinin Asıl ve Esasına Tutunmak

Tanımlama

Bu eser, Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah'ın hicri 1368 yılında Filistin'in bölünmesinden sonra söylediği bir kasidedir. Bu kasidede Kur'an ve Sünnet'e bağlanmanın, cihat farizasının yerine getirilmesinin gerekliğinden bahseder.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli