İmanı Artıran ve Eksilten Etkenler

Tanımlama

Bu kitap, Faziletli Şeyh Abdurrezzak b. Abdilmuhsin el-Abbad el-Bedr'e aittir. Müellif bu kitapta Kur'an ve Sünnet ışığında imanı artıran ve eksilten etkenleri açıklamaktadır.

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli