Siyer-u A’lami’n-Nubela

Tanımlama

Siyer-u A'lami'n-Nubela adlı eser okuyucu ve araştırmacıların çokça istifade edeceği biyografi kitaplarından birisidir. Bu eser, İslam Tarihi adlı kitabın özetidir. Hafız Zehebi bu eserini Tabakât şeklinde tertip etmiş, içeriğinde yaklaşık olarak kırk Tabakât zikretmiştir. Bu eser sahabe, tabiin ve onlardan sonra yaşamış alimlerin, halifelerin, siyasi liderlerin, felsefe, mezhep ve diğer din öncülerinin terceme-i hâlllerini/biyografilerini içerir. Kitapta İslam Tarihinde önemli yer tutan Cengiz Han gibi bir çok lider hakkında bilgiye ulaşılabilir. Hafız Zehebi biyografi seçiminde kendine has özel bir yöntem izlemiş, kendi belirlediği bir kaç esas üzerinden hareketle eserini ortaya koymuştur.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli